pure smile co., ltd. ( 2016 )
logo : hayashi farm
logo : seven islands of karatsu
logo : hitokuchi-do
logo, ad : kotomi juku
logo : matsunoizumi